Quản lý vé đã đặt | Vietjet Air | Đặt vé online - Giá rẽ bất ngờ - Đặt ngay bay liền

Vé Máy Bay Vietjet Air giá rẻ. PHÒNG VÉ VIETJET AIR với hệ thống tự giữ chỗ, Xuất Vé online. Giao vé miễn phí

Xin vui lòng nhập mã đơn hàng và địa chỉ email đã được sử dụng tại thời điểm đặt vé.
Quý khách có thể xem lại tình trạng đặt vé bất cứ lúc nào qua hệ thống của chúng tôi 24/7.

Mã Đơn hàng
Email


Hệ thống đang tiến hành giữ chỗ, xin quý khách vui lòng không đóng hoặc tải lại trang.


Đặt vé máy bay
Điểm đi
Điểm đến

Người lớn
>=12 tuổi

Trẻ em
2-11 tuổi

Em bé
< 24 tháng

Ngày đi
Ngày về

Vé máy bay khách mới đặt

TP Hồ Chí Minh - Vân Đồn 30/09/2020
1 phút trước Giá: 99000
Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 29/09/2020
1 phút trước Giá: 99000
TP Hồ Chí Minh - Vinh 08/02/2021
1 phút trước Giá: 2329000
TP Hồ Chí Minh - Vinh 08/02/2021
1 phút trước Giá: 2790000
TP Hồ Chí Minh - Huế 04/10/2020
1 phút trước Giá: 99000
Đà Lạt - Hà Nội 10/10/2020
1 phút trước Giá: 299000
TP Hồ Chí Minh - Huế 05/02/2021
1 phút trước Giá: 1790000
TP Hồ Chí Minh - Hà Nội 14/11/2020
1 phút trước Giá: 99000