Quản lý vé đã đặt | Vietjet Air | Đặt vé online - Bay ngay giá rẻ !

Vé Máy Bay Vietjet Air giá rẻ. PHÒNG VÉ VIETJET AIR với hệ thống tự giữ chỗ, Xuất Vé online. Giao vé miễn phí

Xin vui lòng nhập mã đơn hàng và địa chỉ email đã được sử dụng tại thời điểm đặt vé.
Quý khách có thể xem lại tình trạng đặt vé bất cứ lúc nào qua hệ thống của chúng tôi 24/7.

Mã Đơn hàng
Email


Hệ thống đang tiến hành giữ chỗ, xin quý khách vui lòng không đóng hoặc tải lại trang.


Đặt vé máy bay
Điểm đi
Điểm đến

Người lớn
>=12 tuổi

Trẻ em
2-11 tuổi

Em bé
< 24 tháng

Ngày đi
Ngày về

Vé máy bay khách mới đặt

TP Hồ Chí Minh - Seoul 20/04/2020
1 phút trước Giá: 3240000
TP Hồ Chí Minh - Hà Nội 18/04/2020
1 phút trước Giá: 99000
TP Hồ Chí Minh - Hà Nội 18/04/2020
1 phút trước Giá: 99000
TP Hồ Chí Minh - Seoul 22/04/2020
1 phút trước Giá: 3240000
TP Hồ Chí Minh - Hà Nội 24/04/2020
1 phút trước Giá: 99000
TP Hồ Chí Minh - Tokyo 13/07/2020
1 phút trước Giá: 2920000
Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 16/04/2020
1 phút trước Giá: 199000
TP Hồ Chí Minh - Hà Nội 24/04/2020
1 phút trước Giá: 99000